01. – 02.06.2019 Seakajakové sympozium

01.- 02.06.2019 Seakajakové sympozium

Ahoj vodáci, i letos přichází již tradiční akce: sportovně-společenské Seakajakové sympozium. Vracíme se do námi již známého prostředí – pražské Troji.

Plavba Prahou, trénink v kanále ve vlnách, promítání, …

Základní informace

Již tradiční seakajakové sympozium se letos koná přímo na půdě HG Sportu a v blízkých vodách Vltavy. Čeká nás výlet do centra Prahy, trénink přímo v kanále i na suchu. Společné promítání a výměna zkušeností je samozřejmostí. 🙂

Místo konání akce

 • Kurz začne v prostorách vodácké prodejny a Sportcentra HG sport v Troji na adrese Vodácká 835/12, Praha 7

Program kurzu:

31.5. Příjezd pátek (skalní Jádro 😊) – grilování vepřový kýty a vyprávění všech důležitých sea historek za posledních 10 let !!!

1.6. Vytvoření z davu dvě skupiny
Skupina A výlet proti vodě do centra Prahy – odjezd cca v 9:30 návrat cca 15:00 – 16:00 hod
Skupina B 9:30 – 11:30 trénink záchrany na rovné vodě, správné pádlování atd… 13:30 -15:30 ovládání seakajaku v proudící vodě

PO pádlování krátký blok První pomoc – V mezidobí eskymácká gymnastika !!!

Večer dva bloky povídání a promítání
1, O Kajacích a bezpečnostním vybavení na expedice (Kostínek)
2, Krátký Report ze Sympozia na Rujaně
Poslední bod programu volná zábava …

2.6. Pádlování z Troje dolů po proudu – Kralupy

Obsah kurzu:   

 • Základní výcvik jízdy na kajaku, pádlovací technika na klidné vodě, otáčení lodě na místě, řízení lodě, apod.
 • Výlet do centra Prahy
 • Cvičení na zvýšení stability na kajaku
 • Eskymácký obrat
 • Eskymácká gymnastika

Ceny a podmínky

Povinné vybavení:

 • Vesta
 • Helma
 • Kajak
 • Pádlo
 • Obuv do vody
 • Bunda
*Vše je možné zapůjčit v půjčovně HG sport

Doporučené vybavení:

 • Funkční prádlo
 • Neopren/šortky do vody
 • Svačina

Alkohol a omamné prostředky:

 • Zákaz účasti pod vlivem omamných a psychotropních látek

Přihláška ke kurzu